menu
Wadowice880 220 752 Nowy Sącz886 605 562
<
Czyste Powietrze

Program Czyste Powietrze2024

Uzyskaj dofinansowanie na kompleksową termomodernizację budynków oraz zamianę starych, mało wydajnych źródeł ciepła na nowoczesne systemy grzewcze spełniające najwyższe standardy.

Skorzystaj z bezzwrotnej dotacji nawet do 136 200 zł!

Sprawdź dotację!

Informacje na temat programu

Czyste Powietrze 2024

„Czyste Powietrze” to pierwszy ogólnopolski program dopłat do wymiany starych pieców oraz docieplenia domów jednorodzinnych.
Celem programu jest walka ze smogiem!


dla kogo

dla kogo

Dla właścicieli oraz współwłaścicieli domów jednorodzinnych lub mieszkań wydzielonych w takich budynkach, którzy posiadają odrębną księgę wieczystą. Tego rodzaju wsparcie finansowe jest dostępne dla osób chcących podnieść standard energetyczny swoich nieruchomości.
wysokość dofinansowania

wysokość dofinansowania

Uzyskaj wsparcie finansowe na kompleksową modernizację termiczną budynków oraz na wymianę przestarzałych, nieefektywnych systemów grzewczych na nowoczesne urządzenia spełniające najwyższe standardy. Skorzystaj z bezzwrotnej dotacji do kwoty 136 200 zł!
składanie wniosku

składanie wniosku

Przeczytaj dokumenty związane z programem, a następnie złóż wniosek o dotację, dotację z prefinansowaniem lub kredyt z dotacją w wybranym banku. Proces ten pozwoli Ci uzyskać potrzebne środki na realizację projektu, korzystając z dostępnych form wsparcia finansowego.
Skrót informacji

Najważniejsze informacje

Na temat dofinansowania

Kto może skorzystać?

Program jest przeznaczony dla osób fizycznych, które są właścicielami lub współwłaścicielami:

 • domów jednorodzinnych,
 • lub mieszkań wyodrębnionych w budynkach jednorodzinnych, które mają osobną księgę wieczystą.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie można uzyskać na:

 • wymianę starego, nieekologicznego pieca na nowoczesny, bardziej wydajny i przyjazny środowisku kocioł,
 • modernizację systemu ogrzewania,
 • docieplenie budynku,
 • wymianę okien i drzwi,
 • zakup rekuperatora, czyli systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • instalację paneli fotowoltaicznych.

Jakie są kwoty dofinansowania?

Maksymalne kwoty wsparcia to:

 • do 135 000 zł dla pełnej termomodernizacji z najwyższym poziomem dofinansowania,
 • do 99 000 zł dla średniego poziomu wsparcia,
 • do 66 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania.

Dodatkowo można uzyskać do 1 200 zł na audyt energetyczny. Wysokość dotacji zależy od poziomu dochodów — im niższy dochód, tym wyższe dofinansowanie.

Co warto wiedzieć?

W ramach projektu "Czyste Powietrze"istnieją trzy rodzaje wsparcia finansowego:

Dotacja
Jest to wsparcie finansowe, które zostaje przekazane po zakończeniu całej inwestycji lub jej częściowej realizacji.

Dotacja z prefinansowaniem
Jest to forma wsparcia, która obejmuje wypłatę części dotacji jako zaliczki na początku przedsięwzięcia lub przed jego rozpoczęciem. Reszta środków jest przekazywana po zakończeniu całego projektu.

Dotacja na spłatę części kapitału kredytu bankowego
To wsparcie przeznaczone na pokrycie części kapitału kredytu, udzielanego przez banki współpracujące z programem „Czyste Powietrze”.
Wnioski o dofinansowanie w ramach programu „Czyste Powietrze” są oceniane przez odpowiednie wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW), które są właściwe dla regionu, w którym znajduje się budynek objęty projektem. Wnioski składane w formie papierowej powinny być przesyłane do właściwego terytorialnie wfośigw, zgodnie z powyższą zasadą. Jeśli wniosek zostanie złożony do niewłaściwego WFOŚiGW lub Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), nie zostanie rozpatrzony.

Wybierz najbardziej dogodny sposób złożenia wniosku o dofinansowanie:


Wykonanie strony internetowej weboski