menu
Wadowice880 220 752 Nowy Sącz886 605 562
<
Moje Ciepło

Program dofinansowania Pomp Ciepła Moje Ciepło

Program Moje Ciepło jest skierowany do indywidualnych inwestorów (osób fizycznych), którzy chcą działać z myślą o przyszłości, mając na uwadze zarówno korzyści ekologiczne, jak i ekonomiczne.
Przejdź do oficjalnej strony programu

Kto może skorzystać z dofinansowania do pomp ciepła?

Odbiorcą wsparcia jest osoba fizyczna, która jest właścicielem lub współwłaścicielem nowo powstałego budynku jednorodzinnego.

Nowy budynek jednorodzinny to taki, który na dzień składania wniosku o dofinansowanie:

  • Nie ma jeszcze złożonego zawiadomienia o zakończeniu budowy ani wniosku o pozwolenie na użytkowanie, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.),
  • lub w przypadku, gdy zawiadomienie o zakończeniu budowy zostało złożone po 1 stycznia 2021 roku albo wniosek o pozwolenie na użytkowanie również złożono nie wcześniej niż 1 stycznia 2021 roku.

Wnioskodawcą musi być osoba wymieniona w pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu budowy tego budynku. Powinna ona również figurować jako nabywca lub odbiorca na fakturze bądź równorzędnym dokumencie księgowym. W razie rozbieżności między wnioskodawcą a osobą wskazaną na fakturze, konieczne jest dołączenie odpowiedniego oświadczenia.

O programie

Program dofinansowania pomp ciepła

Moje Ciepło

Program "Moje Ciepło" został stworzony z myślą o indywidualnych inwestorach (osobach fizycznych), którzy pragną działać odpowiedzialnie, uwzględniając aspekty ekologiczne i ekonomiczne.

Dofinansowanie zakupu i instalacji pomp ciepła w nowych domach jednorodzinnych ma na celu zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pochodzących z ogrzewania, które opiera się na nieefektywnych źródłach ciepła wykorzystujących paliwa kopalne. Jednocześnie program wspiera zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w ogólnym zużyciu energii, promując korzystanie z energii odnawialnej.

Program ma na celu wspieranie rozwoju ogrzewania indywidualnego oraz promowanie energetyki prokonsumenckiej w zakresie pomp ciepła powietrznych, wodnych i gruntowych, szczególnie w kontekście nowych budynków jednorodzinnych.

Terminy i forma składania wniosków
na dofinansowanie do pomp ciepła

Nabór wniosków do programu "Moje Ciepło" odbywa się w trybie ciągłym od 29.04.2022 r. do 31.12.2026 r.
lub do wyczerpania dedykowanej puli środków.


Dofinansowanie inwestycji

Dofinansowanie inwestycji

Wsparcie finansowe dla inwestycji obejmujących zakup i instalację nowych pomp ciepła, które służą do ogrzewania oraz podgrzewania wody użytkowej (c.w.u.) w nowych budynkach jednorodzinnych, spełniających najwyższe standardy.
Kwota dofinansowania

Kwota dofinansowania

Wsparcie finansowe w postaci dotacji obejmuje do 30% lub do 45% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 21 tysięcy złotych na pojedynczą inwestycję.Wysokość dotacji będzie zależała od typu zainstalowanej pompy ciepła oraz od posiadania przez wnioskodawcę Karty Dużej Rodziny.
Nabór wniosków

Nabór wniosków

Wnioski można składać wyłącznie w formie elektronicznej poprzez system GWD (Generator Wniosków Dotacyjnych), który umożliwia szybkie i wygodne wypełnienie oraz przesłanie formularzy online.

Możliwość złożenia wniosku

Złóż wniosek już teraz!
Wykonanie strony internetowej weboski