menu
Wadowice880 220 752 Nowy Sącz886 605 562
<
Mój Prąd

Program priorytetowy Mój Prąd2024

Opis, zalety i zasady uczestnicwa

Program Mój Prąd oferuje bezzwrotną dotację,
mającą na celu zachęcenie osób fizycznych do inwestycji w odnawialne źródła energii elektrycznej dla własnych potrzeb.

Złóz wniosek już dziś!
Zadzwoń i dowiedz się więcej
+48 880 220 752
Grupy wnioskodawców

Trzy grupy Wnioskodawców

uprawnionych do ubiegania się
o przyznanie dofinansowania:

 1. Grantobiorcy (Wnioskodawcy) rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie net-billing, którzy nie skorzystali dotychczas z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej,

 2. Grantobiorcy (Wnioskodawcy) rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, którzy nie skorzystali dotychczas z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej, pod warunkiem przejścia na system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej tzw. net-billing,

 3. Grantobiorcy (Wnioskodawcy) którzy otrzymali dofinansowanie do mikroinstalacji fotowoltaicznej ze środków publicznych m.in. z programu Mój Prąd, programu Czyste Powietrze, programów organizowanych przez Gminy, z podziałem na:
 • Grantobiorców (Wnioskodawców), których mikroinstalacja fotowoltaiczna, została zgłoszona do przyłączenia do dnia 31.03.2022 (w okresie obowiązywania sytemu net metering – rozliczanie ilościowe), ale zmieniono system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej na tzw. net-billing (rozliczanie wartościowe) – obowiązujący od dnia 01.04.2022, zgodnie z ustawą z dnia 29 października 2021 r o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii;

 • Grantobiorców (Wnioskodawców), których mikroinstalacja fotowoltaiczna, została zgłoszona do przyłączenia od dnia 01.04.2022 (w okresie obwiązywania systemu rozliczeń net-billing – rozliczanie wartościowe); pod warunkiem, zarówno dla ppkt. 3.1) jak i ppkt 3.2) że:
 • mikroinstalacja fotowoltaiczna, została przyłączona i opłacona w okresie kwalifikowalności kosztów, czyli od 01.02.2020;
 • do dofinansowania zostanie zgłoszone dodatkowe urządzenie z zakresu wskazanego Załączniku nr 3, tabela nr 2.

Więcej informacji na temat dofinansowania

Całą treść regulaminu programu "Mój Prąd", więcej informacji oraz bezpośrednią możliwość złożenia wniosku uzyskasz

Tutaj!
Wysokość dofinansowania

Wysokość dofinansowania programu Mój Prąd

Wysokość dofinansowania
(do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż):

Mikroinstalacja fotowoltaiczna: 6 000,00 zł (tylko grupa 1 i 2 Wnioskodawców);
Mikroinstalacja fotowoltaiczna + urządzenie dodatkowe:
 • 7 000,00 zł (grupa 1 i 2 Wnioskodawców);
 • 3 000,00 zł (grupa 3.1 Wnioskodawców).
Urządzenia dodatkowe:
Magazyn ciepła / urządzenie grzewcze:
 1. Magazyn ciepła: 5 000,00 zł;
 2. Gruntowe pompy ciepła - pompy ciepła grunt/woda, woda/woda: 28 500,00 zł;
 3. Pompa ciepła powietrze /woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej: 19 400,00 zł;
 4. Pompa ciepła powietrze /woda: 12 600,00 zł;
 5. Pompy ciepła typu powietrze /powietrze: 4 400,00 zł;
 • Magazyn energii elektrycznej: 16 000,00 zł
 • System zarządzania energią HEMS/EMS: 3 000,00 zł
 • Kolektory słoneczne c. w. u.: 3 500,00 zł
Wykonanie strony internetowej weboski